Pofára esett a Belvárosi Önkormányzat úgy tűnik. Megszületett ugyanis az elsőfokú ítélet a Fashion Streetet üzemeltető, Csipak Péterhez köthető cég és a belvárosi önkormányzat perében és a bíróság kimondta, hogy az önkormányzat jogtalanul bontotta fel a szerződést, mert a cég minden feltételt betartott. Az Esti Újság úgy tudja Csipak kálváriája akkor kezdődött, amikor a filmügyi biztossal és nemzeti fő kaszinós Andy Vajnával a baráti viszonya megromlott, persze ez csak véletlen egybeesés feltehetőleg.

Pofára esett a Belvárosi Önkormányzat úgy tűnik. Megszületett ugyanis az elsőfokú ítélet a Fashion Streetet üzemeltető, Csipak Péterhez köthető cég és a belvárosi önkormányzat perében és a bíróság kimondta, hogy az önkormányzat jogtalanul bontotta fel a szerződést, mert a cég minden feltételt betartott. Az Esti Újság úgy tudja Csipak kálváriája akkor kezdődött, amikor a filmügyi biztossal és nemzeti fő kaszinós Andy Vajnával a baráti viszonya megromlott, persze ez csak véletlen egybeesés feltehetőleg.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság kimondta, hogy az V. kerületi önkormányzat jogellenesen mondta fel a Csipak Péter milliárdos érdekeltségébe tartozó Immobilia Zrt.-vel a Deák Ferenc utcára azaz a Fashion Street 50 évre kötött megállapodást.

Mint azt az Esti Újság is korábban megírta, az V. kerületi képviselő-testület március 10-ei, zárt ülésén döntést hozott az Immobilia Zrt.-vel a Deák Ferenc utcára kötött, 2009 óta érvényben lévő 50 évre szóló közterület-használati szerződés felmondásáról. Tény, hogy Csipak régen igen jó viszonyban volt a kerület korábbi polgármesterével Rogán Antallal, aki ma már miniszter. Azonban Csipak viszonya rohamosan romlani kezdett a politikai elittel, miután Andy Vajna filmbiztossal és kaszinó guruval megromlott a viszonya.  Az Esti Újság úgy tudja, hogy Csipak tartozik vagy tartozott a nemzeti fő kaszinósnak. Ez vezetett a barátságuk megromlásához a belvárosi pletykák szerint.

Az önkormányzat döntését az Immobilia Zrt. bírósági úton megtámadta, és keresetében arra kérte a bíróságot, hogy ítélettel mondja ki, hogy az önkormányzat részéről a szerződés felmondása jogellenes volt.

A bíróság szerdán kimondta, és kötelezte az önkormányzatot az Immobilia Zrt. perköltségének megfizetésére. A bíróság ítélethez fűzött szóbeli indokolása szerint az Immobilia Zrt. a megkötött szerződésnek megfelelően járt el, az utcában megfelelő színvonalú rendezvényeket tartott, és ennek ellenkezőjét alaptalanul állította az önkormányzat. A bíróság szóban kihirdetett ítélete szerint az Immobilia Zrt. közterület-használati szerződése továbbra is fennáll és jogosult a Deák Ferenc utcát továbbra is használni.

A Deák Ferenc utca Vörösmarty tér és Deák Ferenc tér közötti szakaszáról az önkormányzat és a cég eredetileg úgy állapodott meg, hogy az Immobilia felújítja az útburkolatot és a házak homlokzatát is, cserébe világhírű üzleteket költöztethetnek be és kialakíthatják az úgynevezett Fashion Streetet. A cég elvégezte a felújításokat és kialakította a tematikus sétálóutcát, a közterület-használatért fizetett is az önkormányzatnak, a saját költségén gondoskodott az önkormányzat tulajdonában álló közterület napi takarításáról, környezetének rendszeres karbantartásáról, folyamatos felújításáról, de a Belváros márciusban arra hivatkozva tette ki a céget a területről, hogy a vásárok és vendéglátós teraszok nem a kiemelt közterülethez méltó színvonalúak.

Az Immobilia ezután fordult a bírósághoz és úgy tűnik telkjesen jogosan . A per alatt azt is megtiltotta  abíróság a Belvárosi Önkormányzatnak, hogy másnak adják oda a közterületek használati jogát. Az V. kerületi Önkorményzat elfogultással is megvádolt a bíróságot, ami nem jó omen.  A mostani ítélet tehát Csipaknak adott igazat.

Azt, hogy az Önkormányzati képviselők, akik megszavazták a Csipakkal kötött üzleti szerződés felmondását, hogy vajon kifizetik-e a perköltséget, hisz ők döntöttek rosszul nem tudni. Azt sem tudni lesz-e felelőse a mostani pernek, hisz súlyos költségekbe kergette most bele teljesen feleslegesen az illetékes önkormányzat.  De az is lehet, hogy a kerületi adófizetők fizetik majd meg a Belvárosi képviselők rossz döntését.

( Forrás: HVG-Esti Újság )

hírdetés
hírdetés