Egyre cifrább és egyre botrányosabb részletek derülnek ki a Borsod Megyei Központi Kórház onkológiai osztályáról, ahol törvénytelenül kezelik a rákbetegeket miután a kórház elfelejtette fizetni a központot létrehozó magáncéget. A gépeket és az épületet egy miskolci a végrehajtó Sztari Ferenc lefoglalta , de úgy tűnik valamilyen rejtélyes alku révén a kórház ezeket a milliárdos berendezéseket mégis használhatja, igaz se bérleti díjat, se használati díjat nem fizet se a végrehajtónak se másnak. Ez pedig nem úgy tűnik, hogy törvényes.   

Egyre cifrább és egyre botrányosabb részletek derülnek ki a Borsod Megyei Központi Kórház onkológiai osztályáról, ahol törvénytelenül kezelik a rákbetegeket miután a kórház elfelejtette fizetni a központot létrehozó magáncéget. A gépeket és az épületet egy miskolci a végrehajtó Sztari Ferenc lefoglalta , de úgy tűnik valamilyen rejtélyes alku révén a kórház ezeket a milliárdos berendezéseket mégis használhatja, igaz se bérleti díjat, se használati díjat nem fizet se a végrehajtónak se másnak. Ez pedig nem úgy tűnik, hogy törvényes.   

 

Mint arról beszámoltunk a BAZ megyei kórház, amely mintegy 1,1 millió beteg ellátásért felel törvénytelenül kezeli tavaly április óta a rákbetegeket. A kórház ugyanis olyan gépeket használ és olyan épületben kezeli a rászorulókat, aho nem lehet, mert nincs ÁNTSZ engedélyük erre. Az onkológiai központot ugyanis a Medcenter üzemeltette a saját gépeivel, amiért a kórház havonta 50 milliót kellett volna, hogy fizessen. Cserébe az állam havonta 250 milliót adott a BAZ megyei kórháznak . Csakhogy a kórház feltehetőleg szándékosan nem fizetett. A Medcenter türelmesen várt de végül a kórház szerződés szegése miatt felmondták a megállapodást. Így a kórház a gépeket nem hazsnálhatja és az onkológiai központot sem, de mégis használják és majd egy éve egy árva garast nem fizettek a cégnek, holott a kórház havi 250 milliót beszedett az államtól és szedi a mai napig, s úgy tűnik jogtalanul, hisz a kezeléseket nem végezheti, a céget nem fizette ki és nem fizeti, s, ha úgy vesszük a miskolci kórház így közel 2,5 milliárdot zsebelt be fura és jogilag mindenképpen megkérdezhető módon.

Ráadásul úgy tudjuk a kórház minden egyes rákbeteg kezelése után megkapja a „fejpénzt” a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, havonta mintegy negyedmilliárd forintot. Így mindezek tekintetében érthetetlen, hogy a havi szerződésüknek megfelelően miért nem fizettek 50 milliót az onkológiai központ tulajdonosának a Medcenternek ?

A Medcenter ellen időközben végrehajtás indult, hisz a megvett milliárdos gépeket nem tudta fizetni, mert a kórház nem fizetett nekik, igaz a BAZ megyei Központi Kórház a havi 250 milliós állami összeget felvette a NEAK-tól a betegek után, számításaink szerint összesen eddig 2,5 milliárd forintot.

Megkerestük a végrehajtót Sztari Ferencet, aki, ha nehezen is de írt párt sort. Nem lettünk okosabbak, de az ügy egyre furább lett.

Sztari Ferenc

végrehajtó

úr

részére

 

Tárgy: tájékoztatási kérelem BAZ Megyei központi kórház onkológiai alvállalkozója Medcenter végrehajtási ügyében

 

Tisztelt Sztari úr !

 

Az Esti Újság főszerkesztőjeként azután érdeklődnék, hogy Önök adtak-e engedélyt arra a BAZ Megyei Központi Kórháznak, hogy a Medcenter épületében ( ami le lett foglalva önök részéről ) a Medcenter onkológiai gépeit ( ami szintén le lett foglalva) használhassák ?

A kórház ezen lefoglalt gépek és épület használatáért fizet-e Önöknek vagy a végrehajtást kérőknek valamiféle használati díjat ?

Általánosságban kérdezem, hisz ennek ön a szakértője, a lefoglalt tárgyakat ingatlanokat, ingóságokat illetően azokat használhatja harmadik fél ( jelen esetben a kórház ) a végrehajtás ideje alatt ?

A gépek,épületben lévő meghibásodásokat ilyenkor ki állja ?

 

Csákány Tibor

főszerkesztő

Esti Újság

 

Tisztelt Csákány Tibor!

 

Tájékoztatom, hogy folyamatban lévő végrehajtási ügyben nem áll módomban tájékoztatást adni. A végrehajtót az eljárása során tudomására jutott adat és tény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 229.§ 2) bekezdésben foglaltak  alapján a titoktartási kötelesezettség alóli felmentés megadását követően áll módomban tájékoztatást adni, ezért felhívom T. Címet, hogy szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar Hivatalával.- írta Sztari Ferenc önálló bírósági végrehajtó.

 

Természetesen a miskolci onkológiai központot üzemeltető céget a Medcentert is megkerestük. Az alábbi közleményt írták.  Ebből pedig sok minden tiszta lett.

A MedCenter közleménye az Észak-Magyarországi Régióban kialakult sugárterápiás betegellátás helyzetével összefüggésben

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház által a kétezres évek első felében lebonyolított két sikertelen közbeszerzést követően – melyeken a MedCenter Nonprofit Kft. nem volt az indulók között –, a harmadik közbeszerzés 2006. június 9-én a Kórház és a MedCenter Nonprofit Kft. szerződéskötésével zárult. A szerződésben a MedCenter Nonprofit Kft. által vállalt feladat az volt, hogy az ország egyik legnépesebb régiójában, együttműködésben a Kórház szakembereivel a napi 40-60 beteg ellátására alkalmas, egy lineáris gyorsítóval rendelkező sugárterápiás osztályból, korszerű, a nemzetközi standardoknak megfelelő Sugárterápiás és Klinikai Onkológiai Intézetet hozzon létre.  A megye és a Kórház vezetése kiemelt célként határozta meg, hogy a régió távoli településeiről érkező betegek az utazási körülményekhez igazodó időpontokban jussanak ellátáshoz.

 

A maradéktalanul elvégzett fejlesztések eredményeképpen 2008-ra a sugárterápiás kapacitások megháromszorozódtak. 2014-ben a Kórházzal való szakmai együttműködésnek, illetve a MedCenter Nonprofit Kft. pénzügyi szerepvállalásának köszönhetően, a folyamatosan emelkedő betegforgalomra tekintettel, az eredeti szerződésben vállalt kötelezettségen felül egy további, negyedik, korszerű lineáris gyorsító vásárlására és a betegellátás szolgálatába állítására került sor. Létrejött Magyarország harmadik legnagyobb betegforgalmat bonyolító onkológiai központja, és egyben a legnagyobb vidéki centrum.

 

A szakmai és tárgyi feltételek immár megkérdőjelezhetetlenül igazodtak a több mint egymillió lakosú régió szükségleteihez, a Centrum alkalmassá vált akár napi 180-200 beteg két műszakban történő fogadására. 2010-től kezdődően a Centrum munkatársai nemzetközi programokban vettek részt, számos szakmai delegáció látogatott Miskolcra, Oroszországtól a Balkáni térség országain át az Egyesült Államokig. A daganatos betegek ellátásához kapcsolódó mennyiségi és minőségi mutatók soha nem látott magasságokba emelkedtek, az együttműködés évente milliárdos nagyságrendű, más, veszteséges ellátásokra is fordítható többletbevételhez juttatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórházat.

 

2017-ben a MedCenter Nonprofit Kft. további két új világszínvonalú Varian lineáris gyorsítót vásárolt, annak érdekében, hogy a Centrum legrégebbi, a lassan 20 éves kórházi, valamint a mai napig is a MedCenter Nonprofit Kft. tulajdonban álló 10 éves Siemens készülék cseréje megvalósulhasson. A Kórház bárminemű objektív magyarázat nélkül megakadályozta, illetve megtagadta a gépek letelepítését, azok cseréjét, amire a mai napig nincs semmilyen általunk ismert magyarázat. Ez a kialakult helyzet ismeretében, illetve annak tudatában, hogy a daganatos betegek esetében két elvesztegetett hétnek is súlyos következményei lehetnek, teljességgel érthetetlen. A készülékek azóta is dobozokban állnak.

 

Tizenkét év harmónikus együttműködést követően 2017 nyarától a Kórház akkori vezetése minden előzmény, bárminemű szóbeli vagy írásbeli jelzés, egyeztetés nélkül szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette. A szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított számlákat a Kórház befogadta, azonban semminemű pénzügyi teljesítés az Intézmény részéről nem történt mind a mai napig, dacára annak, hogy az ÁEEK által felkért független szakértők is a cég követelésének jogosságát állapították meg 2018. április 12-én. Igaz azonban, hogy a Kórház jelenlegi főigazgatója 2018.10.02-án írt válaszleveléből idézve „szakértői véleményt a kórház mind máig nem kapta meg, ebből adódóan annak jogi véleményezésére sem volt lehetőségünk”. Tehát a jelentés után fél évvel sem találják azokat, és bár azóta ismét eltelt négy hónap, vélhetően még mindig keresik. Köztudott, hogy az említett időszakban az Intézmény megfelelő pénzügyi tartalékokkal rendelkezett. A kezelések után járó összeget a finanszírozó az intézmény részére rendben folyósította, tehát a MedCenter által kibocsátott számlák kifizetésének pénzügyi akadálya nem volt.

 

Átérezve annak felelősségét, hogy ez a magatartás előbb-utóbb veszélybe sodorhatja a szerződéses kapcsolatot és ezzel az onkológiai betegek ellátását, 2017 októberétől a szóbeli jelzések mellett, mintegy 17 alkalommal fordult levélben a MedCenter Nonprofit Kft. az Intézmény vezetéséhez. A majd másfél tucat levélre válasz a mai napig nem érkezett, a cég munkatársait a Kórház vezetése nem fogadta, és azóta sem fogadja.

 

Több mint 90 nap kórházi nem teljesítést követően a MedCenter Nonprofit Kft. élt erre az esetre a szerződésben rögzített jogával, 2017. december 13-án sajnálattal, de fel kellett, hogy mondja a szerződést. Bár az ezt követő négy hónap alatt is folyamatos volt a Kórház részéről a szerződésszegés, a régió betegellátásáért érzett felelősség okán a MedCenter Nonprofit Kft., egyetértésben pénzintézeti partnereivel, a szerződésben foglaltaknak eleget téve a tulajdonában álló épített és műszaki infrastruktúra használatát ezen időszakban is biztosította.

 

A felmondás következtében 2018. április 13-án a felek között véglegesen megszűnt minden jogi kapcsolat. A szerződésellenes magatartás megkezdésétől egy év állt a Kórház rendelkezésére, hogy törvényes keretek között biztosítsa a daganatos betegek ellátásához szükséges feltételrendszert. Jelenleg a Kórház minden a MedCenter Nonprofit Kft. tulajdonában álló – a Raiffeisen Bank Zrt. banki jelzálogjoga által terhelt – épületet és eszközt jogellenesen használ, az ellátásért járó finanszírozást az állam felé törvénytelenül számolja el, az eszközöket tulajdonosi hozzájárulás nélkül javíttatja, aminek a költségét csak jogszerűtlenül tudja finanszírozni. Ezen eszközökön végzett beavatkozásoknak jogszerű felelősségbiztosítása értelemszerűen nincs és nem is lehet.

 

A Kórház által aláírt mintegy 70 oldalas szerződés a megszűnés ezen formájával kapcsolatos eljárásrendről egyértelműen rendelkezik. Ennek ellenére a helyzet megállapodásban foglaltaknak megfelelő rendezéséről április óta érdemben senkivel nem sikerült a MedCenter Nonprofit Kft. képviseletében eljáró személyeknek egyeztetniük, annak ellenére, hogy levélben folyamatosan jeleztük az ebből fakadó veszélyeket és problémákat, és több alkalommal kértük a személyes találkozás lehetőségét az érintettektől. Ez mind a mai napig elmaradt. A MedCenter Nonprofit Kft. előtt sajnálatos módon nem maradt más lehetőség, minthogy jogi útra terelje a folyamatot, amit meg is tett, tekintettel arra, hogy az elmúlt másfél évben nem tudott semmilyen kompromisszumos megoldást találni, lévén, hogy nem is volt kivel.

2018. április 13-tól a jogviszony megszűnésével a MedCenter Nonprofit Kft.-t a betegellátással összefüggésben semminemű jogi kötelezettség és felelősség nem terheli, mindemellett beteg embertársaink iránt érzett állampolgári felelősségünk nem szűnt meg. Szomorúan és tehetetlenül szembesülünk a kialakult helyzettel, amelynek álláspontunk szerint csak vesztesei vannak, legyen szó a Kórházról, a MedCenter Nonprofit Kft.-ről, a fejlesztések finanszírozásában szerepet vállaló pénzintézetekről, de legfőképpen a gyógyulásukban bízó beteg embertársainkról. –írta Dr. Gubacsi László, ügyvezető igazgató, Medcenter Nonprofit Kft.

 

Természetesen megkerestük a NEAK illetékeseit is, hogy az elmúlt egy évben mennyi pénzt, támogatást kapott a BAZ megyei központi kórház rákbetegek sugárterápiás kezeléséért. Illetve tudnak-e arról, hogy úgy fizettek a BAZ megyei kórháznak, hogy a kezeléseket végző vállalkozást nem fizette ki a miskolci kórházvezetés.

hírdetés
hírdetés