2018.07.03. napján a www.estiujsag.hu online weboldal „életmód” című rovatában „Itt az újabb OGYÉI botrány?” címmel megjelent cikkben valótlanul, megalapozatlanul állítottuk, illetve híreszteltük, hogy a korábban és jelenleg K.N. Kft. által forgalmazott Hyal-Joint hatóanyagú  termék eltérő,  két külön termékről van szó.

2018.07.03. napján a www.estiujsag.hu online weboldal „életmód” című rovatában „Itt az újabb OGYÉI botrány?” címmel megjelent cikkben valótlanul, megalapozatlanul állítottuk, illetve híreszteltük, hogy a korábban és jelenleg K.N. Kft. által forgalmazott Hyal-Joint hatóanyagú  termék eltérő,  két külön termékről van szó.

A terméknévváltozásról szóló tájékoztató bárminemű terjesztése és különösen gyógyszertári ügyféltérben történt kihelyezése, vagy ezzel kapcsolatban ügyfeleknek adott valótlan tartalmú tájékoztatás megvalósítja a Btk. 417.§ (2) bekezdésében meghatározott fogyasztó megtévesztése, valamint a Btk. 388.§-ában meghatározott iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekményeket mivel a nevezett tájékoztató tartalma megtévesztő ill. valótlan. A fentieken túlmenően a nevezett magatartás sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény  6/A. §-ában meghatározott összehasonlító reklám tilalmát, valamint a 8. § (2) bekezdésében meghatározott üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmát továbbá megvalósítja a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. § ill. 7. §-aiban meghatározott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot. Valótlan színben tüntettük fel a GVH vizsgálódását, nem állapította meg, hogy a fogyasztókat megtévesztette volna a K.N. Kft. Valótlanul állítottuk, hogy a NÉBIH vizsgálta az ügyet.

 

Ezzel szemben a valóság az, hogy terméknévváltozásról van szó, a GVH nem indított versenyfelügyeleti eljárást a Kőrös-Net Kft.-vel szemben, ezért a GVH nem tehetett és nem tett olyan megállapítást, amely szerint a Kőrös-Net Kft. által folytatott marketingkampány jogszerűségéhez kétség férne. A valóság továbbá az, hogy a GVH az ügyet illetékességből nem a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (NÉBIH), hanem a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához tette át, amely fogyasztóvédelmi hatóság 2018. február 26-án kelt végzésében a közlésben hivatkozott panaszt, mint megalapozatlan kérelmet jogerősen visszautasította. Nincs a termékkel kapcsolatban OGYÉI botrány. Elnézést kérünk tisztelt olvasóinktól a valótlan és megtévesztő közlés miatt.- írta a  DULIN Ügyvédi Iroda, dr. Dulin Zsolt ügyvéd .

 

 

hírdetés
hírdetés