Részletesen foglalkoztunk azzal a hialuron táplálék kiegészítővel, amely fura módon forgalmaztak egy olyan gyógyszertárban, amely a Fideszes ex-egészségügyi miniszter rokonáé. Egy dobozba tett másik dobozban adták vették a terméket, ami több mi t különös. Legalábbis egy kívülálló számára. Az ügyben érintett forgalmazó cége is megkerestük, hisz ez egy cikksorozat és megkérdzetük mi is van itt pontosan ? Miért van egy dobozban egy másik termék ? Vagy ugyanaz a termék ? De akkor miért változott meg a a neve táplálék kiegészítőnek ?  A fura eset tisztázása közben meg is kaptuk egy fidesz közeli ügyvédtől a helyreigazítási kérelmet.

Részletesen foglalkoztunk azzal a hialuron táplálék kiegészítővel, amely fura módon forgalmaztak egy olyan gyógyszertárban, amely a Fideszes ex-egészségügyi miniszter rokonáé. Egy dobozba tett másik dobozban adták vették a terméket, ami több mi t különös. Legalábbis egy kívülálló számára. Az ügyben érintett forgalmazó cége is megkerestük, hisz ez egy cikksorozat és megkérdzetük mi is van itt pontosan ? Miért van egy dobozban egy másik termék ? Vagy ugyanaz a termék ? De akkor miért változott meg a a neve táplálék kiegészítőnek ?  A fura eset tisztázása közben meg is kaptuk egy fidesz közeli ügyvédtől a helyreigazítási kérelmet.

 

Mi még mindig nem látjuk teljesen tisztán de azért már kezd derengeni sok minden,  annak a hialuron táplálék kiegészítőnek a sorsával kapcsolatosan, amely azzal került a figyelmünk középpontjába, hogy egy régi vagy egy másik termék dobozában értékesítették. Ezt csak tetézte, hogy abban a gyógyszertárban történt mindez Bács megyében, amely hogy hogy nem épp az ex-Fideszes egészségügyi miniszter rokonáé. Mi úgy gondoljuk ez a szerencsétlen véletlen, de mindenképp izgalmas a történet. Mivel a cég forgalmazóját is megkerestük és cikkeink végére szántuk az ő nyilatkozatukat és állásfoglalásukat, most ezt közöljük is, a mi terveink alapján. Nem titkoljuk nem teljesen lettünk okosabbak az ügyben  de azért már kezd összeállni a kép, ráadásul az összes számunkra fontos érintett most így elmondhatta a véleményét.

Így jöjjön az a forgalmazó, aki álltása szerint teljesen ártatlanul lett támadva a versenytársa által.

 

Tisztelt Firkó Úr !

 

Az Esti Újság főszerkesztőjeként  azután érdeklődnénk, hogy igaz-e, hogy az Önök által korábban forgalmazott hialuron kapszulák csomagolásában egy hasonló hatóanyagú de más elnevezésű terméket forgalmaztak hosszú ideig ? Igaz-e, hogy ezen dobozokban kis tájékoztatót is elhelyeztek, hogy az új termék majd ez lesz ?

Emellett tisztelettel kérdeznénk, hogy azonos OGYÉI számot , hogy kaphatott az új termék, amelynek a gyártója egészen más és a termék neve is más ?

 

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A 2018. június 14-én elektronikus úton érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom.

1. „Igaz-e, hogy az Önök által korábban forgalmazott hialuron kapszulák csomagolásában egy hasonló hatóanyagú de más elnevezésű terméket forgalmaztak hosszú ideig?”

Nem igaz.

2. „Igaz-e, hogy ezen dobozokban kis tájékoztatót is elhelyeztek, hogy az új termék majd ez lesz?”

Nem helyeztünk el tájékoztatót annak a terméknek a csomagolásában, amelyet nem forgalmaztunk. (lásd 1. kérdésre a választ)

3. „Azonos OGYÉI számot, hogy kaphatott az új termék, amelynek a gyártója egészen más és a termék neve is más?”

Kérdésére tájékoztatom, hogy az étrend-kiegészítők hatósági nyilvántartásba vételére vonatkozó előírásokat az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: ESZCSM rendelet) határozza meg. Az ESZCSM rendelet 10. §-ának (1) bekezdése szerint
„Az étrend-kiegészítők hatékony hatósági ellenőrzése érdekében legkésőbb a termék első forgalomba hozatalakor a gyártó vagy az importőr köteles bejelenteni a készítményt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OGYÉI) a 4. számú melléklet szerinti adatok közlésével és a címke egyidejű megküldésével.”

A Kőrös-Net Kft. által bejelentett és Magyarországon forgalmazott 10578/2012 notifikációs számú Hyal-Joint étrend-kiegészítő kapszula természetes hialuronsavval megnevezésű kapszula az ESZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően lett az OGYÉI-hez bejelentve és nyilvántartásba véve. Egyidejűleg felhívom a szíves figyelmét az OGYÉI honlapján elérhető vonatkozó tájékoztatásra:
https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitok/

A korábban bejelentett és nyilvántartásba vett étrend-kiegészítők esetében a rendelet szerinti eljárás az, hogy amennyiben az étrend-kiegészítő csomagolása (doboz, jelölés) a bejelentés időpontjához képest jogszabályi vagy egyéb okok miatt változik, az eredeti notifikációs számon tartja nyilván az OGYÉI a terméket. Erre vonatkozóan javasolom áttekinteni az OGYÉI bejelentett étrendkiegészítők listáját az OGYÉI alábbi honlapján:
https://www.ogyei.gov.hu/bejelentett_etrend_kiegeszitok/

Termékünkkel kapcsolatos megtisztelő érdeklődését megköszönöm.

Illetve megkívánom jegyezni, hogy Versenytársunk az Ön által felvetett első és második kérdéssel azonos tartalmú bejelentésekkel hosszú ideje, eredménytelenül támadja cégünket. Versenytársunk valótlan tények állításával, híresztelésével, illetve valós tények hamis színben való feltüntetésével eddig is jelentős erkölcsi és anyagi károkat okozott cégünknek, ezért cégünk jogi képviselőjét a Dulin Ügyvédi Irodát (1136 Budapest, Tátra u. 6. ) felkértük, hogy szakszerű válaszaival segítse az Ön munkáját kérdései esetén.

Üdvözlettel: Firkó János, ügyvezető”

 

Természetesen megköszöntük a részletes tájékoztatást egy újabb e-mailben.

Tisztelt Firkó úr !

Köszönjük szépen részletes tájékoztatását . Jelezném nem tudom ki az Ön versenytársuk s az ügy szempontjából nem releváns. A GVH vizsgálódott a termékükkel kapcsolatosan s ezen hivatal szerint a fogyasztók megtévesztése , stb. történt amit a Nébih meg is kapott. Mi emiatt foglalkozunk ezen esettel.

Ha kérdésünk van jelentkezünk. Csákány Tibor

 

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Hivatkozással a 2018. június 15-én küldött elektronikus levelében foglaltakra, engedje meg, hogy munkáját az alábbi tájékoztatással segítsem.

Az Ön által hivatkozott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos eljárás összes hivatalos dokumentációját a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) alábbi on-line oldaláról érheti el.
http://www.gvh.hu/dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2017/vj_46_2017_13.html

Amint láthatja, a Gazdasági Versenyhivatal 2015. december 21-én indított eljárást a Kőrös-Net Szolgáltató és Kereskedő Kft.-vel szemben,Ferohel, BIO-C 500, Hialuron Direct Plus, Lizzy, Metabolan, Nutrival Triaktív, Calcium Citrate +D3, Ginko Omega étrend-kiegészítő termékekkel kapcsolatban. Az eljárás indításról szóló versenyhatósági tájékoztatást az alábbi on-line oldalon olvashatja.
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/indulo_eljarasok/indulo_eljarasok_2015/versenyhivatali_eljaras_indult_a_koros_net_szolgal.html

A Gazdasági Versenyhivatalnak az eljárásban 2016. szeptember 29-én meghozott, Vj-130/2015/24 számú  határozatát az alábbi oldalon éri el.
http://www.gvh.hu/dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2015/vj_130_2015_42.html

A GVH határozatának közzétételével egyidejűleg jelent meg a GVH honlapján az alábbi on-line oldalról elérhető közlemény, amelyben a GVH arról ad tájékoztatást, hogy „A GVH két ügyben, egy gyógyszer és egy étrend-kiegészítő reklámozásával összefüggésben hozott döntést, és első alkalommal részesített figyelmeztetésben eljárás alá vont kis- és középvállalkozásokat. A versenytörvény módosítása értelmében a GVH a figyelmeztetés eszközét is alkalmazhatja a célból, hogy a kis- és középvállalkozásokat (KKV) – mint a magyar gazdaság gerincét adó vállalkozásokat – a versenyjogi megfelelés irányába terelje.
E szankció a KKV-k által elkövetett jogsértések esetében alkalmazható, de csak akkor, ha az adott vállalkozás első alkalommal valósít meg jogsértést, feltéve, hogy a jogsértés nem közbeszerzési kartell keretében, nem uniós jogot sértve vagy sérülékeny fogyasztók kárára történt.” (…)
A GVH az adott vállalkozásokat a figyelmeztetés keretében egyúttal kötelezte egy olyan versenyjogi megfelelési mechanizmus elfogadására, amely alkalmas arra, hogy megelőzze a jövőbeni jogsértést (megfelelőségi program).

A megfelelőségi programot a vállalkozásnak a belső eljárásrendjében kell rögzítenie, és ez alapján gondoskodnia kell arról, hogy a jövőben megjelenő reklámjait egy megfelelő hozzáértéssel rendelkező belső munkatárs és egy külső, független szakértő (például (…), független társadalmi szervezet) ellenőrizze azok megjelenése előtt abból a szempontból, hogy a kampány megfelel-e a tisztességes kereskedelmi gyakorlat előírásainak. A figyelmeztetésben részesített vállalkozásoknak be kell számolniuk a Versenyhatóságnak megfelelőségi programjuk megvalósításáról, amelynek elmulasztása esetén a GVH haladéktalanul megindítja a végrehajtást, és végrehajtási bírságot is kiszabhat.”

A GVH közleménye az alábbi on-line oldalon olvasható:
http://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016_os_sajtokozlemenyek/eloszo_osztonzi_figyelmeztetessel_a_kis_es_kozep.html

Tájékoztatom továbbá, hogy a Kőrös-Net Kft. a GVH fenti követelményeinek betartása érdekében eljárva megfelelőségi programját az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesülettel együttműködve dolgozta ki és hajtotta végre. Ennek keretében, 2017. évtől a reklámjait azok megjelenése előtt az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesülettel, mint megfelelő hozzáértéssel rendelkező külső, független szakértő társadalmi szervezettel ellenőrizteti abból a szempontból, hogy a kampány megfelel-e a tisztességes kereskedelmi gyakorlat előírásainak.

Ennek eredményeképpen a Gazdasági Versenyhivatal a 2018. április 13-án meghozott döntésében a Kőrös-Net Kft. fogyasztóknak szóló kereskedelmi kommunikációját az utóvizsgálat lefolytatása eredményeképpen minden szempontból megfelelőnek találta.

A végzés szerint: „(…) VJ/130/2015. számú versenyfelügyeleti eljárásban előírt kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése céljából elrendelt utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi végzést. Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés a GVH alábbi on-line oldalán olvasható.
http://www.gvh.hu/dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2017/vj_46_2017_13.html

Nem felel meg tehát a valóságnak egyetlen olyan állítás sem, amely szerint a Kőrös-Net Kft.-vel szemben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt a GVH által vagy az alapján más hatóság – például az Ön által említett NÉBIH – által eljárás lenne folyamatban!!!

A fentiektől függetlenül engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét arra, – ahogyan arról az előző elektronikus levelemben már tájékoztattam – hogy az OGYÉI által nyilvántartott étrend-kiegészítők listája az OGYÉI hivatalos honlapján keresztül elérhető az alábbi linken:
https://www.ogyei.gov.hu/bejelentett_etrend_kiegeszitok/

A bejelentett étrend-kiegészítő listából egyértelműen megállapítható, hogy a Kőrös-Net Szolgáltató és Kereskedő Kft. ma már a Gazdasági Versenyhivatal által vizsgált egyetlen étrend-kiegészítőt sem forgalmazza!
A versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált azon étrend-kiegészítőket, amelyek ma még forgalomban vannak 2017. évtől a Trion Pharma Kft. forgalmazza, ahogyan az OGYÉI honlapján közzétett lista alapján is olvasható.
Bejelentett étrendkiegészítők (2004.- 2018. 06. 08)

Sorszám   Notifikációs szám     Készítmény
13872     18409/2017.        BIO-C 500 C-vitamint és bioflavonoidokat tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény
Készítmény formája           Bejelentő
tabletta                     Trion Pharma Kft.

Sorszám   Notifikációs szám     Készítmény
13883     18421/2017.          Ginkgo Omega Ginkgo biloba kivonatot és Omega-3 zsírsavakat tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula
Készítmény formája      Bejelentő
kapszula                Trion Pharma Kft.

Sorszám   Notifikációs szám     Készítmény
13884     18422/2017.           FEROHEL oldat, málnaízesítésű vas tartalmú étrend-kiegészítő készítmény
Készítmény formája       Bejelentő
folyadék                 Trion Pharma Kft.

Sorszám   Notifikációs szám      Készítmény
13889     18428/2017.            HIALURON DIREKT PLUS Nátrium-hialuronát tartalmú étrend-kiegészítő kapszula
Készítmény formája       Bejelentő
kapszula                 Trion Pharma Kft.

Kérem ezért tisztelt Főszerkesztő urat, hogy a fenti termékekkel vagy azok kereskedelmi kommunikációjával, a fogyasztók megtévesztésével, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos minden további kérdésével a Trion Pharma Kft.-hez szíveskedjen fordulni.

Üdvözlettel: Firkó János

Menet közben a cég ügyvédjétől a fideszhez közeli Dulin ügyvéd úrtól, aki több kevesebb sikerrel próbálkozott politikusként indulni Angyalföldön egy helyreigazítási kérelmet. Mi a t.ügyvéd úrnak jeleztük, hogy van még egy rész amelyben épp az ügyfelének az álláspontját kívánjuk lehozni és, hogy ezzel most mi legyen ? Helyreigazítsunk vagy hozzuk le a hosszú riportot, sajnos választ nem kaptunk rá. Talán nem véletlenül. Mi sajnáljuk, hogy egy ügyvéd arra sem veszi a fáradságot, hogy kérdéseinkre válaszoljon. Ez nekünk fura, hisz minket úgy neveltek, hogyha kérdez valaki valamit, arra válaszolunk, főleg, ha az érint minket vagy az ügyfelünket. Persze csak akkor, ha gyors sikeres és peren kívüli ügyintézést és siket akarunk.

Nos döntse el mindenki a majdnem politikus ügyvéd úr mit szeretett volna.

hírdetés
hírdetés