Komoly bajban vannak a műtrágya király lejáratói. A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tanácsa meghozta a jogerős ítéletet Bige László üzemének a bezárásával kapcsolatosan, amelyről kiderült nem volt szabályos. Nagy kérdés, hogy a Katasztrófavédelem túlbuzgó emberei hány milliárdos kárt okoztak, és ezt a BM miképp tudja majd Bigének kifizetni.

Komoly bajban vannak a műtrágya király lejáratói. A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tanácsa meghozta a jogerős ítéletet Bige László üzemének a bezárásával kapcsolatosan, amelyről kiderült nem volt szabályos. Nagy kérdés, hogy a Katasztrófavédelem túlbuzgó emberei hány milliárdos kárt okoztak, és ezt a BM miképp tudja majd Bigének kifizetni.

A teljes üzem működésének megtiltása vonatkozásában a bíróság megsemmisítette a Jász-Nagykun-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozatát.

Kiss Árpád a tanács elnöke indoklása szerint az kétségkívül megállapítható volt, hogy Bige üzemében voltak üzemzavarok, azonban az, hogy mely körülmény, milyen okból vezetett arra, az üzem nem felelt meg a biztonságos üzemeltetés feltételeinek, valamint az, hogy a felperes milyen kötelezettséget nem teljesített, az nem derült ki a határozatból.

Mint mondta, a hatóság nem indokolta határozatában, hogy miért kellett a teljes üzem működését betiltani, de az sem derült ki, hogy a biztonságos üzem működéséhez fűződő kötelezettségeit milyen okból nem teljesítették volna Bige Lászlóék. A bíróság álláspontja szerint amire az alperes hivatkozott, azt nem hozta összefüggésbe a teljes üzem bezárásával, az indokolási kötelezettségének nem tett eleget, az pedig a perben nem pótolható.

A bíróság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kénsavüzem működésének a felfüggesztése vonatkozásában a bíróság elutasította a keresetet. Az megállapítható volt, hogy amikor a katasztrófavédelem rendellenességet tapasztalt az üzemben, akkor a felperes ügyvezetője is jelen volt, az ő egyetértésével jegyzőkönyvet vettek fel az üzemzavarról és az elhárítás módjáról.

Abban a katasztrófavédelem tájékoztatta a felperest, hogy az üzem leállítása szükséges, a működés folytatásához a javításokat el kell végezni, s azok megtörténtét igazolni kell, azt követően pedig az alperesnek át kell vennie a javítási munkálatokat. Bige ügyvezetője a tájékoztatást megértette, s azokkal egyetértett. Fontos tudni, hogy az üzem leállításának a következményei, a bezárás miatti veszteségei ebben az eljárásban nem voltak vizsgálhatók. Az ítélet jogerős, fellebbezésnek helye nincs.

Az üzem jogtalan bezárása súlyos, milliárdos károkat okozott Bige gyárának. Az üzletember aligha fogja ezt ennyiben hagyni, így nagy kérdés a belügyhöz tartozó Katasztrófavédelem miből fogja majd megtéríteni a károkat. Illetve ezek után felmerül, hogy a belügyminiszter milyen retorziókat alkalmaz a törvénysértő gyárbezárását sürgető alkalmazottainál.

hírdetés
hírdetés