Bár nekem személyesen nincs bajom Dobrev Klárával, hisz ő nem igazán tehet arról amit az ősei és rokonai tettek az átkos kommunista rendszerben, azonban elvárnám, hogy hiteles miniszterelnök jelöltként kiálljon és bocsánatot kérjen a politikai koncepciós perek ártatlanul meghurcolt áldozataitól és azok élő családtagjaitól. Igen, hisz nemcsak 56-ban, hanem a 70-es években is sorra fogták perbe a reformer politikusokat és tették tönkre vagy próbálták kitörölni ezen meghurcolt tisztességes embereket és a családtagjaikat még az élők sorából is. Klárika fogja értei miről írunk vagy, ha nem kérdezze meg rokonait ezen ügyekről. Mi túlélők sajnos tudjuk , hogy a 90-es években sem történt rendszerváltás, hisz a mai napig kisérti a múlt és rendszerellenes minősítés ezen családok túlélőit, ami érthető hisz az Apró család sikeresen mentette át hatalmát és befolyását. Azonban itt az idő, mi várjuk türelemmel a DK miniszterelnök jelöltjének bocsánatát, mi megértőek leszünk és elfogadjuk, hisz bízunk benne a múlt hibáiból Dobrev Klára is tanult és élharcosa lesz annak, hogy soha többé ne legyen Magyarországon olyan boszorkányüldözés, mint amit ősei elkövettek sokad magukkal.

Bár nekem személyesen nincs bajom Dobrev Klárával, hisz ő nem igazán tehet arról amit az ősei és rokonai tettek az átkos kommunista rendszerben, azonban elvárnám, hogy hiteles miniszterelnök jelöltként kiálljon és bocsánatot kérjen a politikai koncepciós perek ártatlanul meghurcolt áldozataitól és azok élő családtagjaitól. Igen, hisz nemcsak 56-ban, hanem a 70-es években is sorra fogták perbe a reformer politikusokat és tették tönkre vagy próbálták kitörölni ezen meghurcolt tisztességes embereket és a családtagjaikat még az élők sorából is. Klárika fogja értei miről írunk vagy, ha nem kérdezze meg rokonait ezen ügyekről. Mi túlélők sajnos tudjuk , hogy a 90-es években sem történt rendszerváltás, hisz a mai napig kisérti a múlt és rendszerellenes minősítés ezen családok túlélőit, ami érthető hisz az Apró család sikeresen mentette át hatalmát és befolyását. Azonban itt az idő, mi várjuk türelemmel a DK miniszterelnök jelöltjének bocsánatát, mi megértőek leszünk és elfogadjuk, hisz bízunk benne a múlt hibáiból Dobrev Klára is tanult és élharcosa lesz annak, hogy soha többé ne legyen Magyarországon olyan boszorkányüldözés, mint amit ősei elkövettek sokad magukkal.

 

A DK miniszterelnök jelöltje ősei rémtetteiért bocsánatot kérhetne nagy gesztus lenne tőle és ezzel az igazi rendszerváltást is véghez vihetnéA piszkos múltat és történelmet átírni egyszerűbb, vagy könnyebb letagadni mint beszélni róla. Azonban mindig vannak olyan események , amelyeknek vannak túlélői, akár olyanok is, akik mernek erről beszélni annak ellenére, hogy évtizedek óta szorongásban élnek az átélt fájdalmak miatt. Sajnos a rettegett átkos kommunista időszak feltárása nem igazán sikerült senkinek sem. Hogy is sikerülhetne, ha olyan írnak róla, akik a közelében sem voltak. Vagy épp olyanok, akik jó elvtársként bólogattak ezen politikai koncepciós perekhez ? Ráadásul a hiteltelenség egyik legfőbb oka, hogy a levéltárakból , belügyből, titkosszolgálattól sok sok olyan bizonyíték eltűnt, amelyek például a koncepciós perek  ékes bizonyítékai lettek volna. Egy neves levéltári igazgató is maximum a MSZMP közgyűléseinek az irataiból ténykedett, s tárta fel a kommunista kiskirályokat, ami több mint nevetséges. Miért ? Mert a műbe bekerültek a koncepciós perek áldozatai közül, ami kínos, sőt nagyon nagyon szakmaitlan és egy hiteltelen is. Hát a koncepciós perek áldozatairól vajon mely pártbizottsági összejövetelen merték volna elmondani a jó elvtársak, hogy de kérem ez nem igaz, ez rágalom XY ellen. Egyikben sem, hisz a jó elvtársak egyike sem akart börtönbe kerülni, vagy épp egy koncepciós kémper fő vádlottja lenni. Így pedig hitelesen feltárni a múlt piszkos ügyeit nem lehet. Másrészt a múlt piszkos munkájában résztvevő politikusok átmentették a hatalmukat és befolyásukat a rendszerváltás utáni időkre is és napjainkban is komoly befolyásuk van a politikai döntésekre, mint például az Apró családnak.

Az egyik ilyen ma is sikeresen ténykedő család az Apró család, akik nagyon ügyesen csináltak politikust lányukból Dobrev Klárából. Ráadásul azt kell mondani, hogy Dobrev nem rossz politikus. Azonban a családjának a piszkos munkákban való részvétele bizony az ő hitelességét is picit megkérdőjelezi bár feltehetőleg az Apró família elbízta magát és azt hitte már nincs akadály unokájuk, lányuk politikai karrierje előtt, hisz nincs olyan élő ember, nincs irat, nincs korpusz arra, aki a piszkos múlt tanúja lenne. Úgy vélték minden száll el van varrva, de  tévedtek.

Mi épp ezért írunk most, hogy Dobrev sikere nehogy ezen csússzon el. Nem érdemelné meg.

A túlélők és a rendszerellenséggel bélyegzettek nevében kijelenthetjük, hogy Dobrev Klára az ősei rémtettei miatt nem vonható felelősségre, nem is akarjuk. Azonban elvárjuk tőle, főleg úgy, hogy miniszterelnök jelölt, hogy kérjen bocsánatot a 70-es években a reformer politikusok ellen indított koncepciós perek áldozataitól és azok meghurcolt családtagjaitól, gyerekeitől és unokáitól. Egyben azt is kérnénk Dobrev Klárától, hogy ezen családok élő tagjainak igérje meg, hogy soha de soha nem lesz ilyen Magyarországon amíg ő politikus lesz. Egyben az is jól esne ezen családoknak, hogy a történelemből kitörölt ezen szomorú boszorkányüldözés áldozatairól gondoskodjon, emlékezzen meg róluk. Nem kérünk mi mást, csak csendben békét, és megbánást. Ha ezen esetekről nem tud mi szívesen elmondjuk az átélt borzalmakat , hogy átérezze mi érte ezen családokat, hisz azt aligha hinnénk, hogy rokonai ezen ügyekről meséltek volna neki vagy büszkélkedtek volna.

Itt egy kis összefoglaló miről is beszélnénk . A reformer politikusok ellen indított koncepciós perekről a 70 es években, bizony mélyen hallgat mindenki. Oly annyira, hogyA 70-es években rövid ideig teret kapó reformer politikusok többsége nem az MKP, hanem az MDP fiatal tagjai voltak, s hittek abban, hogy a népért ténykednek. Ráadásul az MDP tagjai a Rákosi éra azon tagjai voltak, aki vagy zsidók, vagy a Trianon után átszökött magyarok , a felvidékről érkező kurucok leszármazottai voltak s akik így mind rendszerellenes családoknak minősültek a Horthy érában is. Az Magyar Kommunista Párt tagjaival így komoly ellentétben voltak, hisz az MDP népszerűbb volt a háború után, mint az MKP. Ráadásul a birtokunkban lévő iratok alapján köztudott volt, hogy az MKP-ba nyilas és német kollaboránsokat léptettek be cserébe a felelősségre vonás elkerüléséért az MKP alapítói.  Így például az 56-os események után a Nagy Imre elleni koncepciós perekben ezen ősi MDP-s politikusok részt sem vehettek. Ami érthető, hisz Nagy Imrét biztos nem ítélték volna halálra. Igy ezen reformerekre az Apró, Biszku, Kádár köröknek ráhatása sem volt, sőt a nagyhatalmú Cservenkáné bizalmát élvezték, így ha tetszik, ha nem útban voltak. Ráadásul az Apró, Biszku körök zsarolni sem tudták ezen reformereket, hisz nem volt mivel.

Azonban a 70-es években a Szovjetunió áldásával elindított reformerekre szükség volt,  mert a nagy Szovjetunió nem igazán tudott gazdaságilag már segíteni Magyarországon és a hazai mezőgazdaság romokban hevert, a hazai igényt sem tudták megtermelni.

Ezen fiatal reformerek azonban rendelkeztek az akkoriban ellenségnek számító nyugati illetve amerikai kapcsolatokkal is, sőt a Szovjet vezetés is bízott bennük. Ők indították be tulajdonképpen a magyar mezőgazdaságot és kereskedelmet és ők voltak azon politikusok, akik egy egy rengeteg pénzbe kerülő és semmit nem termelő szövetkezetből sikeres gazdaságot varázsoltak. Érthető volt, hisz mindegyik szakember volt és látták egy egy MGTSZ miért nem működik, s felismerték mit kell tenni egy dimbes dombos területen. Nem növényt termeszteni. Egy indult be a hazai brojler csirke nevelés nagyüzemben, amihez spanyol etető és pucoló gépeket másolhattak le, megvenni ugyanis nem tudtuk. De a teherautós fuvarozást is ezen szövetkezetek szervezték meg az országban. De a reformerek nevéhez köthető a magyar őshonos kutyák megmentése is, amihez orosz-ukrán állatorvosok segítségét kapták meg. De még Amerikától is kaptak segítséget, hisz a Rába traktorokhoz a John Deer mezőgazdasági gépek műszaki anyagát is megkapták ingyen. De a megépült csoki, tejipari  és egyéb élelmiszeripari gyárakhoz is ezen reformerek szervezték meg az akkoriban is létező munkaerőhiány felszámolását azzal, hogy meggyőzték a rendszerrel nem szimpatizáló paraszt családokat, hogy a nők is jöjjenek a gyárba dolgozni, ahol lehet túlórázni és ezzel több bevételre tettek szert. Ráadásul a reformer politikusok azokat is foglalkoztatták, akik börtönviseltek voltak , vagy politikailag nem megtbízható családnak számítottak. A magyar politikai életben ezen emberek hívhatnák egyfajta Che Guevaráknak, akik sikert sikerre halmoztak és akik ezzel gyengítették az Apró, Biszku, Kádár féle politikai körök hatalmát. S a nagy MSZMP felső vezetése hiába próbálta őket jogszabályok, törvények módosításával ellehetetleníteni, ezek a reformerek kitalálták másnapra, hogy tudják a törvényeket betartva tovább folytatni a reformokat. Azonban jött a jól bevált koncepciós perek sorozata más módon a korrupt és zsarolható politikai rendszer nem tudott mit kezdeni ezen nyugatos reformerekkel. Természetesen a vezető reformereknek a kémkedés és a csalás volt a fő vádpont. A politikai rendőrség természetesen előtte talált hamis tanúkat is. Volt aki elmenekült az országból, volt aki bevonult Lipót mezőre, hogy megbolondult, volt aki csendben átállt és volt, aki vállalta a koncepciós per minden  következményét, hisz hitt abban, hogy az igazság kiderül. Nos ezen utóbbiakat a perek végén mind felmentették a kémkedés és csalás vádja alól, de ezen meghurcolt áldozatokat és családtagjaikat sok sok rémtett érte. Volt, akinek a terhes feleségével közölték a Fejér-megyei politikai rendőrök, hogy még a születendő gyerekének a gyereke is meg fog halni, ha nem tesz a férjére terhelő vallomást. Aztán volt olyan is akinek a családi háza gyulladt ki véletlenül pont akkor, amikor mindenki otthon volt. Ezen családokat folyamatosan figyelték de lássunk csodát sehol sincs erre adat . Azonban az áldozatok leszármazottai azóta is érzik, hogy bizony amikor a baloldal van hatalmon súlyos hátrányok érik őket.

Érdekes, hogy az érintett meghurcolt reformer politikusokról pedig sokáig semmit nem lehet találni sem az újságokban sem köztévé archívumában sem, mintha ezen emberek nem is léteztek volna. Döbbenetesen működött a politikai rendőrség és a szervezettségük is, hisz kipucolták a bírósági, ügyészségi archívumokat is. A rendszer ennyire félt ezen reformerektől és azok családjától. Ami viszont megdöbbentő, hogy a Fidesz levéltárosai, kutatói, tudósai közt van olyan , aki megdöbbentő módon a KOmmunista Kiskirályok könyvben az egyik legnagyobb és legsikeresebb reformert, s akit a legjobban hurcolt meg az Apró-Biszku-Kádár korszak politikai rendőrsége úgy tűntette fel a szerző, mint kommunista királyt és a kommunista rendszer haszonélvezőjét. A szerző, aki a Fejér megyei levéltár vezetője és az MTA tagja kérdésünkre elismerte, hogy írását csak az MSZMP közgyűléseinek anyagából írta meg. Ami elképesztő, hisz egy koncepciós per áldozatáról, akit az irigy párttársai nem védtek meg, vajon mit mondhattak egy ilyen eseményen az illetőről ? Csak rosszat, hisz ők is féltek. Sajnos a szerző , aki az MTA tagja arra sem vette a fáradságot, hogy az érintet személy családját megkeresse és rendes kutató munka után írjon. Ez elkeserítő, mert egy a történelmet is meghamisítják a nem igazán felkészült írók, akik az írás alapszabályait sem ismerik, maximum a helyesírást. Ez az írás, amelyet Majtényi György fia is jegyez és adta a nevét hozzá felveti azt a kérdést, hogy az Apró-Biszku-Kádári politikai rendőrség módszerei újra visszajönnek, s a rendszerellenes családoknak újra félniük kell, hogy  Dobrev Klára karrierje veszélyben lenne ? Bár tény, hogy azon kerületi cégeknél, ahol a DK által támogatott polgármester van ott ezen családok tagjai nem kapnak munkát, kipróbálták és lássunk csodát egy pályázaton sem jártak sikerrel, pedig a legalkalmasabbak lettek volna a meghirdetett posztra.

Leírjuk nincs veszélyben. Mi csak egy bocsánatkérést várunk semmi mást.

Mi hisszük, hogyha ezt megteszi Dobrev Klára, akkor valóban jó miniszterelnök jelölt lesz és akár miniszterelnök is. A múltról, a piszkosról beszélni kell mi úgy véljük őszintén. Ez mindenkinek jó , sőt egyben emberi.

Már nem kell a DK politikusának a hatalomért és a pénzért harcolni, hisz ezt a rokonai megtették. Ha körbe néz a meghurcolt reformer poliitikusok gyerekei, unokái rá nem jelentenek veszélyt, hisz megfogadtuk politikusok sosem leszünk. Tanultunk belőle. Mi csak szeretnénk látni, hogy Dobrev Klára őszintén kiáll a meghurcoltakért, aki az igazságért küzd, aki az embereket a tudásuk alapján és őszinteségükért nem eltapossa, hanem meghallgatja. S bízunk benne élharcosa lesz Dobrev Klára a politikai mutyiknak, a politikai korrupciónak és az uram bátyám elven működő gazdaságnak és a politikai boszorkányüldözésnek.

 

(Csákány Tibor )

hírdetés
hírdetés