Illetékmentes lesz az anyakönyvi kivonat, a különféle hatósági bizonyítványok, az egyéni vállalkozások és cégek alapítása, a lakcím és személyi adatok nyílvántartásában történő változások, Lázár miniszter terve szerint. Mindezen költségektől jövő márciusban szabadulhatunk meg.

Illetékmentes lesz az anyakönyvi kivonat, a különféle hatósági bizonyítványok, az egyéni vállalkozások és cégek alapítása, a lakcím és személyi adatok nyílvántartásában történő változások, Lázár miniszter terve szerint. Mindezen költségektől jövő márciusban szabadulhatunk meg.

Amennyiben az Országgyűlés elfogadja az előterjesztést, teljes körűen illetékmentessé válik az anyakönyvi kivonat kiállítása; a lakáscélú állami támogatás igényléséhez szükséges, a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása évente két alkalommal; a közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése; a hatósági bizonyítvány kiállítása az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról.

Illetékmentes lehet a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló cégbírósági eljárás is.

Az értesítési cím személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatban díjmentessé váló bejelentésével összefüggésben kizárnák az illetékfizetési kötelezettséget is, hogy az ne lépjen a díj helyébe. Ugyancsak a személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos az a módosítás, amely megkönnyíti a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok számára, hogy a nyilvántartásba vételükre irányuló eljárást kezdeményezzenek, mert az illetékmentessé válik.
Megszüntetnék a szállásadói nyilatkozattal kapcsolatos illetéket.

A családok, ezen belül a kiskorúak ügyeinek intézését könnyíti meg, hogy a 18. életévüket be nem töltött személyek mentesülnének az általános tételű közigazgatási eljárási illeték megfizetése alól. Mentessé válik az illetékfizetés alól a 65. életévét betöltött személy magánútlevele.

Az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó bizonyítvány kiadása iránti illetékfizetési kötelezettség az általános tételű 3000 forintra csökken, ezzel a módosítással az építésügyi hatóság által és az építésfelügyeleti hatóság által kiállítandó bizonyítvány illetéke azonos mértékűvé válik.

Az ingatlanügyek intézését megkönnyítendő az állampolgárok évente két alkalommal mentesülnének az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj alól.

Lázár János július közepén jelentette be, hogy újabb konzultáció kezdődött a kormányhivatalokban és a járási hivatalokban az állami rezsicsökkentésről.

hírdetés
hírdetés