Gyámügyi jóváhagyás nélkül lehet kivándorolni

Gyámügyi jóváhagyás nélkül lehet kivándorolni

 

Az Unió polgárai a tagállamok között szabadon mozoghatnak, költözhetnek vagy vállalhatnak munkát. A magyar hatóságok azonban az új Ptk. hatálybalépéséig a gyerekes családok letelepedését gyámügyi engedélyhez kötötték. Március 15. után elég, ha mindkét szülő beleegyezik a gyerek huzamosabb ideig történő külföldön tartózkodásába. Ha az anya és az apa álláspontja különbözik, a vitás kérdésekben már a gyámügyi hatóság is dönthet, nem kell bírósághoz fordulni.

 

Korábban a kivándorlás a családok számára hatósági bonyodalmakkal járt, mivel a szülőknek be kellett szerezni egy gyámügyi jóváhagyást, ha kiskorú gyerekükkel akartak kivándorolni.

Eddig, ha ezt valaki a kiköltözésnél elmulasztotta, megsértette a magyar jogszabályokat és illegálisan járatta iskolába a gyerekét. Persze lehetőség volt a hivatalos dokumentumok utólagos beszerzésére is, ebben az esetben pénzbírságot is kiszabhatott a hatóság. A korábbi Ptk. a gyermek védelme miatt írta elő a gyámügyi korlátozást. Az Unióhoz való csatlakozásunkkal a korábbi jogszabály anomáliába ütközött, ugyanis az EU minden olyan intézkedést tilt, amely korlátozza a tagállamok állampolgárainak szabad letelepedését az Unión belül.

Jövedelemigazolás, részletes környezettanulmány, befogadó nyilatkozat az iskolától, egészségbiztosítási jogviszony, ilyen papírokra volt szüksége más uniós országban letelepedni kívánó családoknak. A kiköltözéshez szükséges iratokról a gyámügy részletes tájékozást adott. A legtöbben azonban erről a jogszabályról sem tudtak. A minisztérium által közölt statisztikájából az derült ki, hogy az elmúlt 5 évben a kiskorúak végleges letelepedése érdekében indított ügyek száma 200 alatt maradt.

A korábbi törvény nem rendelkezett arról sem egyértelműen, hogy mi tartozik a végleges letelepedés fogalmába, született már olyan bírói határozat, ami az egy évnél hosszabb kint tartózkodást is ide sorolta.

A törvényi változás miatt, már csak akkor kötelesek a szülök a gyámügyhöz fordulni, ha 18 év alatti gyermekük egyedül, egy évnél hosszabb ideig akar külföldön tartózkodni, munkavállalás vagy továbbtanulás céljából. Ebben az esetben a kiskorú külföldi tartózkodása a gyámhatósághoz benyújtott együttes szülői beleegyezéssel válik legálissá.

hírdetés
hírdetés